TACOS WRAP E TORTILLAS

Don Enrico Mexicano

TACO SHELLS 12 G.135

WRAP TORTILLAS BU. G.320

WRAP TORTILLAS 25 CM BU. G.350

TORTILLA CHIPS CON SALE SA G.175

TORTILLA CHIPS CHILI SA. G.175

WRAP TORTILLAS MAIS BU. G.320

TORTILLA ROLLS FORMAGGIO G.125