Wasabi

Lien Ying - Sushi line

PASTA DI WASABI G.50